Μη αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφή

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Προσοχή: Η εισαγωγή σας σε ένα από τα παρακάτω Τμήματα δεν σας δίνει δικαίωμα Μετεγγραφής με οποιονδήποτε τρόπο.

A/A
ΤΜΗΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΔΡΑ
ΕΞΑΜ.

1.
ΑΓΡΟ…

Περισσότερα

Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ενστόλων

03-07-24 Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Από το Υπουργείο Π…

Περισσότερα