Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2024

08-07-24 Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 και  Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024 – Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024 
 
Α. Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου…

Περισσότερα