Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ΕΒΕ σε όλα τα τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της ΕΒΕ σε όλα τα τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα.
Του Στράτου Στρατηγάκη
Δημοσιεύσαμε στις 30/6 τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των ΕΒΕ σε κάθε τμήμα του Μηχανογραφικού, εκτός από τα τμήματα που απαιτούσαν ειδικ…

Περισσότερα

Οι ΕΒΕ των σχολών του 1ου Πεδίου 2024

Οι ΕΒΕ των σχολών του 1ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 1ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό …

Περισσότερα

Οι ΕΒΕ των σχολών του 2ου Πεδίου 2024

Οι ΕΒΕ των σχολών του 2ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό …

Περισσότερα

Οι ΕΒΕ των σχολών του 3ου Πεδίου 2024

Οι ΕΒΕ των σχολών του 3ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 3ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό …

Περισσότερα

Οι ΕΒΕ των σχολών του 4ου Πεδίου 2024

Οι ΕΒΕ των σχολών του 4ου Πεδίου 2024
Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό …

Περισσότερα