Αποτελέσματα Εισαγωγής Αθλητών

09-11-23 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους
υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητ…

Περισσότερα