Επίδειξη Γραπτών Ελλήνων του Εξωτερικού

24-10-23 ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2023
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επισημαίνεται
ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμ πρωτ.
Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργική Απόφαση -ΦΕΚ 1369 Β’), οι υποψήφι…

Περισσότερα

Αποτελέσματα Εισαγωγής Επαναληπτικών Εξετάσεων

17-10-23 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ,
έτους 2023.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού γνωστοποιείται ότι
εκδόθηκαν τα αποτελέσμα…

Περισσότερα

Αιτήσεις μετεγγραφής φοιτητών

16-10-23Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α….

Περισσότερα

Πόση σημασία να δώσω στους συντελεστές βαρύτητας για τα μόρια των Πανελλαδικών;

του Στράτου Στρατηγάκη Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για τις Πανελλαδικές άλλαξε από το 2022· ο νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων έγινε εξαιρετικά πολύπλοκος. Κάθε Τμήμα ορίζει τον συντελεστή βαρύτητας για κά…

Περισσότερα

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή αθλητών

11-10-23 Συμπλήρωση της αρ. Φ.152/101768/Α5/14-9-2023 Εγκυκλίου
(ΑΔΑ:6ΠΟΙ46ΝΚΠΔ-ΘΑ4), σχετικά με την Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, κατ εφαρμογή
του άρ. 25 του Ν.5057/2023 (ΦΕΚ Α/…

Περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2022-2023Το έγγραφο ΕΔΩ
Υπόδειγμα αίτησης ΕΔΩΤο έγγραφοΈχοντας υπόψη τη διάταξη της περιπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρου 3…

Περισσότερα

Μηχανογραφικό Επαναληπτικών Εξετάσεων

06-10-23 Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)
για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
έτους 2023
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται
ότι οι διαδικασίες για την ηλεκτρον…

Περισσότερα

Ανακοίνωση βαθμολογίας των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

05-10-23 Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων των Επαναληπτικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι
βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023 στα μαθήματα

Περισσότερα