Αυστηρώς ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (έως 5 μαθητές) με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε μαθητή.