Πτυχιούχος Μαθηματικός.Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.