Πτυχιούχος Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (MSc)