📶Προσανατολίζεσαι στις Θετικές Επιστήμες; 🆙

Η γνώση Προγραμματισμού θεωρείται αυτονόητη!

Μαθήματα Προγραμματισμού #Python για μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου, μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες στην επιστημονική κοινότητα σήμερα.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης ✅

ℹ Τμήματα δια ζώσης & εξ αποστάσεως

Έναρξη μαθημάτων έως 14 Νοεμβρίου 📅

Διδάσκων : Γιώργος Μπουγιούκας, Πτυχιούχος Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (MSc).

Κύκλος 1 – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python 3.x

 • Η ιδέα του μαύρου κουτιού.
 • Έξοδος στην οθόνη.
 • Ονόματα και αντικείμενα.
 • Είσοδος από το πληκτρολόγιο
 • Εκχώρηση.
 • Τύποι/κλάσεις αντικειμένων.
 • Τελεστές.
 • Ροή προγράμματος.
 • Μεταβλητές και αμετάβλητες συλλογές.
 • Βασικοί αλγόριθμοι.
 • Διαχείριση αρχείων.
 • Συναρτήσεις και γεννήτριες.
 • Χρήση μεθόδων και ιδιοτήτων αντικειμένων.

Κύκλος 2 – Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με την Python 3.x

 • Κλάσεις και στιγμιότυπα.
 • Κατασκευαστής.
 • Μέθοδοι και ιδιότητες κλάσης και στιγμιότυπου.
 • Εγκιβωτισμός.
 • Επέκταση κλάσεων/κληρονομικότητα.
 • Πολλαπλή κληρονομικότητα.
 • Πολυμορφισμός.
 • Υπερφόρτωση τελεστών.
 • Κατασκευή κλάσης-επαναλήπτη.