Χρόνια νόσο εμφανίζει έως και το 25% όσων αρρώστησαν - Γνωστικές δυσκολίες μετά την Covid-19 - Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στις μακροχρόνιες...