Ομαδοσυνεργατική τράπεζα διδασκαλίας με έμφαση στη συνεργασία και στην άμεση επικοινωνία των μαθητών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή.