Προγραμματισμός και έγκαιρη διαικπεραίωση της ύλης.Τακτικά προγραμματισμένα διαγωνίσματα με αποτέλεσμα τη μέγιστη βελτίωση του μαθητή.