Χώρα Νάξου

Οδός Παπαβασιλείου

(Έναντι Γενικού Λυκείου)

Τηλ. 2285022070

Κιν. 6976998072

Email : info@mymathematics.gr

ΤΚ: 84300