Ο Μέσος όρος των μαθημάτων στο 3ο Πεδίο είναι 12,12, σύμφωνα με τη μελέτη μας. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το μέσο όρο. Αν πολλαπλασιαστεί με τον ελάχιστο συντελεστή 0,8 μας δίνει 9.7, που αποτελεί το κατώτατο όριο για να έχει δικαίωμα ένας υποψήφιος να δηλώσει τα τμήματα που όρισαν τον ελάχιστο συντελεστή του 0,8.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας