Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά την εισαγωγή μου σε Στρατιωτική Σχολή;

Ρωτούν αρκετοί υποψήφιοι αν μπορούν να σπουδάσουν και κάτι άλλο μετά την εισαγωγή τους σε Στρατιωτική Σχολή.
Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μας δίνει ο νέος νόμος 5110, που ψηφίστηκε πρόσφατα. Ας δούμε τι αναφέρει ο νόμος.
Άρθρο 40 Συμμετοχή στρατ…

Περισσότερα

Μπορώ να εργαστώ και στον ιδιωτικό τομέα παράλληλα με την εργασία μου στο Στρατό;

Μπορώ να εργαστώ και στον ιδιωτικό τομέα παράλληλα με την εργασία μου στο Στρατό;
Μόνο οι κατηγορίες των αξιωματικών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο του νόμου 5110 μπορούν να εργαστούν και ιδιωτικά. Διαβάστε το άρθρο.
Άρθρο 39 Συμμετοχή στρατιωτ…

Περισσότερα

Νέο Τμήμα Πληροφορικής στη ΣΣΑΣ

Ιδρύεται τμήμα Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) με το νόμο 5110.
Άρθρο 43
Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970
Το άρθρο 1 του ν….

Περισσότερα