Συντελεστές βαρύτητας Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων από το 2025 από ΕΠΑΛ

Καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας της σχολής ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ.
Η απόφαση ισχύει από τις Πανελλαδικές 2025. Βλέπουμε ότι το βάρ…

Περισσότερα

Θέσεις και ειδικότητες στα Δημόσια ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) για το παράλληλο Μηχανογραφικό

Με Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες στα Δημόσια ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) για το παράλληλο Μηχανογραφικό. Αναφέρει η απόφαση:Καθορίζονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Σ.Α.Ε.Κ. κα…

Περισσότερα

Ικανοί και μη Ικανοί υποψήφιοι για την Πυροσβεστική

Κύρωση και κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Κοινοποιούνται οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχ…

Περισσότερα

Συντελεστές ΕΒΕ Τμημάτων του ΔΠΘ

Απόφαση με την οποία ορίζονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στα Τμήματα που μεταφέρθηκαν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας.
Η μόνη αλλαγή ήταν ότι ο συντελεστ…

Περισσότερα

Εισαγωγή Ελλαδιτών φοιτητών στα δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25
Το έγγραφο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  υποψήφιους/ε…

Περισσότερα

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Προσέξτε στο τέλος που αναφέρει τις προϋποθέσεις εισαγωγής πόσο δύσκολο είναι να εισαχθεί κανείς στα ΑΕΙ με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Η θέσεις είναι 0,5% του αριθμού των εισακ…

Περισσότερα

Ορισμός συντελεστών βαρύητας Τμημάτων του ΔΠΘ

Με τη μεταφορά των Τμημάτων της Καβάλας και της Δράμας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έπρεπε να επανακαθοριστούν οι συντελεστές ΕΒΕ και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Επί τη ευκαιρία έγιναν κάποιες μι…

Περισσότερα

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων για υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024.

ΣΧΕΤ:  1. Η με αριθ.πρωτ.Φ.251/136784/Α5/29-11-2023 (ΑΔΑ: 6Φ5Τ46ΝΚΠΔ-05Χ) εγκύκλιος.
2. Η με αριθ.πρωτ.Φ.251/49168/Α5/14-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΤ546ΝΚΠΔ-Φ…

Περισσότερα