Παράταση Μηχανογραφικού για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου
υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων
εισακτέων.

Από το Υπουργείο Παιδείας και…

Περισσότερα