Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία από ΕΠΑΛ

Δείτε την εγκύκλιοΗ εγκύκλιος αναφέρει:Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού με προφορική εξέταση, κινητικ…

Περισσότερα

Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

17-05-23 ΔΤ και Εγκύκλιος Μηχανογραφικού
Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2023

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου
υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους…

Περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Εξεταστικά Κέντρα
Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Σε συνέχεια των από 21/4/2023 και 11/5/2023 Δελτίων Τύπου, το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων ανακοινώνει συγκεντρωτικά τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών
Εξετάσεων Eιδικών Μαθημάτ…

Περισσότερα