Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.

– Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θαπαραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.- Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023…

Περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

11-05-23 Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων  των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα των υπ…

Περισσότερα