Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 14-20 ετών

7-3-2023 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2023 για την ελληνική
συμμετοχή στον 34ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2023)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δι…

Περισσότερα