Η προκήρυξη της Πυροσβεστικής. Αιτήσεις 13-20/3

07-03-23 Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την
εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματ…

Περισσότερα