Αιτήσεις για προφορική εξέταση στις Πανελλαδικές μέχρι 31/1

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ορίζονται τα εξής:Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές
εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις
περιπτώσεις Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον…

Περισσότερα