Αλλαγές στην Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και δυσλεξία

23-12-22 Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β 897) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση
των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199), καθώς και αυτών που …

Περισσότερα

Συντελεστές ΕΒΕ και βαρύτητας για τα νέα τμήματα του Παν Πατρών

23-12-22 Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και
Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για το
Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.
Από …

Περισσότερα

Ένταξη νέων τμημάτων σε Πεδία και Τομείς

Τα δύο νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και θα μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο το 2023 εντάσσονται στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο όπως ήταν αν…

Περισσότερα