Μετεγγραφές και οι βάσεις τους

26-10-22
Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Εκκίνηση
διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι τα αποτελέσματα
των ηλεκτρονικών α…

Περισσότερα