Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων

13-10-22 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ,
έτους 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν τα
αποτελέσματα για εισαγω…

Περισσότερα