Προκαταρκτικές για Αστυνομία το Μάρτιο Απρίλιο 2023

Όπως είχαμε προβλέψει οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Αστυνομικές Σχολές θα διενεργηθούν το Μάρτιο με Απρίλιο 2023. Διαβάστε την ανακοίνωση:Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος διενέργειας
Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υπ…

Περισσότερα