Ανακοίνωση βαθμολογίας Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

04-10-22 Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων των Επαναληπτικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι βαθμολογίες
των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2022 στα μαθήματα Γενικής

Περισσότερα