Αποτελέσματα των εισαγομένων στα ΑΕΙ Ελλήνων του Εξωτερικού

Από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων
Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων
λυκείων του…

Περισσότερα