Αποτελέσματα υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

29-09-22 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από
φυσικές καταστροφές.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται
ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου και επιλογής …

Περισσότερα

Καταργείται οριστικά το διπλό Μηχανογραφικό

Καταργείται οριστικά το διπλό Μηχανογραφικό. Θα υπάρχει μόνο ένα Μηχανογραφικό στο οποίο οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν. Μοναδικός περιορισμός να έχουν περάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του Τμήματος.Το παράλληλο Μηχανογραφι…

Περισσότερα