Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων

Του Στράτου Στρατηγάκη

Οι Προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων
διεξάγονταν μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι το 2022. Το 2022 διεξήχθησαν,
για πρώτη φορά, την Άνοιξη πριν τις Πανελλαδικές. Είχε αναγγελθεί ότι θα
διεξάγονταν το Νοέ…

Περισσότερα

Χρόνος και ηλικία εξέτασης για Μαθησιακές Δυσκολίες

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο που ρυθμίζει την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στην εγκύκλιο αναφέρεται:Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο που ρυθμίζει την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων για ειδικές μαθησιακές δυ…

Περισσότερα