Ανακοίνωση βαθμολογίας των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022

22-09-22 Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων των Επαναληπτικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι
βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022 στα
μαθήματα Γενικής Π…

Περισσότερα