Προσθήκη Τμημάτων στο 4ο Πεδίο στις Πανελλαδικές 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει
σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των
Σχολών,των Τμημάτων και των Ε…

Περισσότερα