Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των
γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του
Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με
αριθμ.Φ.253/…

Περισσότερα