Οι μαθητές, οι απόφοιτοι που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές, αλλά και οι υποψήφιοι με την κατηγορία του 10% (απόφοιτοι των ετών 2020 και 2019, που δεν εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές) πρέπει να πάνε στο σχολείο τους και να δημιουργήσουν τον κωδικό ασφαλείας. Χωρίς αυτό τον κωδικό δεν θα μπορούν να καταθέσουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν από την Παρασκευή 2/7 μέχρι την Τρίτη. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση γι αυτό.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας