Αποστάσεις μεταξύ των υποψηφίων 1,5m, self-test μάσκες καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα και ανοικτά παράθυρα είναι τα μέτρα που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας