του Στράτου Στρατηγάκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλους τους υποψηφίους από 29/11/2022 έως και 12/12/2022.

Μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου όλοι οι υποψήφιοι όλων των τύπων Λυκείων, που αποφοίτησαν μέχρι το 2022 και οι μαθητές της Γ Λυκείου των Γενικών Λυκείων.

Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών δίνουν εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους εξέτασης των τελειόφοιτων υποψηφίων (μαθήματα και ύλη). Αναφέρει η εγκύκλιος: “Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2023 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.”

Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

1. Την Ομάδα Προσανατολισμού του και, συνεπώς, τα μαθήματα που θα εξεταστεί. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών μπορούν να διαγωνιστούν σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού επιθυμούν. Δεν ισχύει αυτό για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, που διαγωνίζονται για τις σχολές που αντιστοιχούν στον τομέα της ειδικότητάς τους.

2. Τα ειδικά μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί. Προσοχή αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη συμμετοχή του στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων δεν μπορεί να εξεταστεί σ’ αυτές και να είναι υποψήφιος για την εισαγωγή του στις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα. Η μη προσέλευσή του στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του δίνει βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό μάθημα, τον αποκλείει από την εισαγωγή του στη σχολή που απαιτεί εξέταση στο ειδικό μάθημα, αλλά δεν επηρεάζει την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα.

3. Τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Προσοχή αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει τώρα τη συμμετοχή του στις πρακτικές δοκιμασίες δεν μπορεί να εξεταστεί σ’ αυτές και να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Η μη προσέλευσή του στις πρακτικές δοκιμασίες του δίνει βαθμό μηδέν (0) στις πρακτικές δοκιμασίες, τον αποκλείει από την εισαγωγή του στα ΤΕΦΑΑ, αλλά δεν επηρεάζει την εισαγωγή του στις σχολές που δεν απαιτούν εξέταση στις πρακτικές δοκιμασίες.

4. Τις σχολές ενστόλων, δηλαδή Στρατό, Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική και Εμπορικό Ναυτικό. Δεν είναι δεσμευτική η μη δήλωσή τους σ’ αυτή την αίτηση. Σημασία έχει να γίνει η αίτηση προς τις σχολές ενστόλων, όταν εκδοθούν οι προκηρύξεις εισαγωγής. Αναφέρει η εγκύκλιος: “Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις
διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος/α για τις Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. ”

Κατηγορία του 10%

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛτο2021 ή το 2022. Οι υποψήφιοι/ες για το 10%των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο.
Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις(Μάρτιος-Απρίλιος 2023).
Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το2021 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του2021.

Οι υποψήφιοι/ες για το 10% με τελευταία εξέταση το2022θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Μουσικά τμήματα με το 10%

Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα
εξέταση.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετείχαν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων για το έτος συμμετοχής τους στις
επαναληπτικές εξετάσεις.

Μουσικές Σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η εισαγωγή σ’ αυτά τα τμήματα θα γίνει όπως και πέρυσι. Ο νέος τρόπος εισαγωγής, που ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, θα εφαρμοστεί από του χρόνου, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει. Συγκεκριμένα: εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.
Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΓΕΛ. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω 3 Τμήματα είναι
α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,
β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και
γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας