του Στράτου Στρατηγάκη

Αλλαγές θα γίνουν στο ΔΠΘ με σκοπό την ενίσχυσή του, ενόψει της λειτουργίας των μη κρατικών Πανεπιστημίων. Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν κυρίως από το 2025. Το 2024 έχουμε μία μόνο αλλαγή, τη λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο. Δείτε τις αλλαγές.

Από το 2024


Λειτουργεί Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο και δέχεται τους πρώτους φοιτητές του, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί. Εκκρεμούν ο συντελεστής για την ΕΒΕ και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων του 1ου Πεδίου, που θα επιτρέπουν την εισαγωγή στο Τμήμα.

Από το 2025


1. Λειτουργεί Τμήμα Εργοθεραπείας στην Κομοτηνή και δέχεται τους πρώτους φοιτητές του.
2. Μεταφέρεται το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) από το Διδυμότειχο στην Αλεξανδρούπολη και από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ.
3. Συγχωνεύονται τα Τμήματα Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών σε ένα Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το 2024 τα 3 Τμήματα θα δεχθούν φοιτητές ξεχωριστά το καθένα.
4. Ιδρύεται νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές Εφαρμογές στις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
5. Μεταφέρονται τα 5 Τμήματα της Καβάλας και τα 2 της Δράμας από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ.
α. Ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών που περιλαμβάνει Τμήματα Φυσικής Καβάλας, Χημείας Καβάλας και Πληροφορικής Καβάλας, που ήδη λειτουργούν και μεταφέρονται από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ.
β. Ιδρύεται Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής που περιλαμβάνει τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καβάλας και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Καβάλας, που ήδη λειτουργούν και μεταφέρονται από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ.
γ. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας Δράμας μεταφέρεται από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ και μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.
δ. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας, μεταφέρεται από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ και μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας