Διαδραστικός πίνακας, ιστοσελίδα σύχρονης τηλεκπαίδευσης , βιντεομαθήματα και χρήση ειδικών λογισμικών για τα μαθηματικά.