Απόφαση με την οποία ορίζονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στα Τμήματα που μεταφέρθηκαν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας.

Η μόνη αλλαγή ήταν ότι ο συντελεστής για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο μειώθηκε από 1 σε 0,95.

Η απόφαση

Δείτε τους συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ
ΔΠΘ 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80
ΔΠΘ 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80
ΔΠΘ 1607 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 0,95
ΔΠΘ 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,10
ΔΠΘ 1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,20

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας