Εκδόθηκε από την Πυροσβεστική η απόφαση με το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων. Η διάρκειά τους είναι από 14/7 έως 21/7, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής του υποψηφίου. Οι εξετάσεις διαρκούν 3 ημέρες. Την πρώτη μέρα οι Υγειονομικές Εξετάσεις, τη δεύτερη μέρα οι αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη μέρα οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

το Πρόγραμμα


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας