Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για τις Αστυνομικές Σχολές:

i) υποψηφίων για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
ii) υποψήφιων για κατάταξη-πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις,
iii) επιλαχόντων υποψηφίων του υπ’ αριθ. 6000/2/6886-ρλθ΄ από 06/05/2022 διαγωνισμού, με Α.Δ.Α.: Ρ62Μ46ΜΤΛΒ-48Ψ και
iv) επιλαχόντων υποψηφίων του υπ’ αριθ. 6000/2/7253-νβ΄ από 04-07-2023 διαγωνισμού, με Α.Δ.Α.: ΡΘΕΤ46ΜΤΛΒ-ΙΡΒ.

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΝΑΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

  1. Οι αναφερόμενοι στο θέμα υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astvnomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας που θα αναρτηθεί η παρούσα απόφαση και τα προσαρτημένα Παραρτήματα Α και Β, όπως ορίζεται σε έκαστη προκήρυξη συμμετοχής τους.
  2. Οι υποψήφιοι/ες της περίπτωσης (i) του θέματος που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες A. Β. Γ και Α1 Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τους εξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο προσαρτημένο Παράρτημα Α, να παρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 - Αχαρνές την 08:00 ώρα.
  3. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι/ες της περίπτωσης (i) του θέματος που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Α και Β Επιτροπές Ψυχομετρικών Αοκιμασιών με έδρα την Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη ημέρα (τεστ γνωστικών ικανοτήτων/προσωπικότητας) και τη δεύτερη ημέρα (προφορική συνέντευξη) των ψυχομετρικών τους εξετάσεων, ως ορίζονται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α ομοίως στο προσαρτημένο Παράρτημα Α, να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηριού 326, την 08:00 ώρα.
  4. Οι υποψήφιες της περίπτωσης (ii) του θέματος (υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων) καθώς και οι επιλαχόντες/ουσες υποψήφιοι/ες διαγωνισμών πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων των περιπτώσεων (iii) και (ϊν) αντίστοιχα, θα παρουσιαστούν στις Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθήνας ή Θεσσαλονίκης που προαναφέρθηκαν, ως αυτές ορίζονται στο προσαρτημένο Παράρτημα Β του παρόντος, για κάθε κατηγορία υποψηφίων ξεχωριστά.
  5. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις A, Β, Γ και Δ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο προσαρτημένο Παράρτημα Α ή Β κατά περίπτωση, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 08:00 ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Αθηνών.
  6. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από τις Α και Β Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Θεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο προσαρτημένο Παράρτημα Α ή Β κατά περίπτωση, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηριού 326, την 08:00 ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης Θεσσαλονίκης.
  7. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, θα παρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο προσαρτημένο Παράρτημα Α ή Β κατά περίπτωση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Δήμου Αχαμνών, την 08:00 ώρα, ενώπιον της Α ή Β Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών Αθηνών. Ειδικότερα οι προερχόμενοι από τις Α’ και Β’ Επιτροπές ψυχομετρικών δοκιμασιών Αθήνας θα παραπέμπονται στην Α’ Αθλητική Επιτροπή Αθηνών και οι προερχόμενοι από τις Γ’ και Δ’ Επιτροπές ψυχομετρικών δοκιμασιών Αθήνας θα παραπέμπονται στην Β’ Αθλητική Επιτροπή Αθηνών.
  8. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ές από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, ως ορίζεται ημερολογιακά για κάθε υποψήφιο/α στο προσαρτημένο Παράρτημα Α ή Β’ κατά περίπτωση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη συμβολή των οδών Θερμαϊκού με την προέκταση της 28ης Οκτωβρίου, την 08:00 ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας Θεσσαλονίκης.

Ως ημέρες λειτουργίας του συνόλου των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων σε Αθήνα, και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των υποψηφίων του θέματος μετά την χορήγηση αναβολής στις εξετάσεις τους, ορίζονται:
i) Για την πρώτη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (τεστ γνωστικών ικανοτήτων / προσωπικότητας) οι 31-03-2024, 01-04-2024,02-04-2024,12-05-2024 και 13-05-2024,
ii) Για τη δεύτερη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (προφορική συνέντευξη) οι 01-04-2024, 02-04-2024, 03-04-2024,13-05-2024 και 14-05-2024,
iii) Για τις Υγειονομικές Εξετάσεις οι 02-04-2024, 03-04-2024, 04-04-2024,14-05-2024 και 15-05-2024 και
iν) Για τις Αθλητικές Δοκιμασίες οι 03-04-2024, 04-04-2024, 05-04-2024,15-05-2024 και 16-05-2024.

 

Δείτε τις οδηγίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Α΄ εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Β΄ εδώ 


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας