Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων. Η έναρξή τους είναι στις 6/7 και η λήξη στις 20/7. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής του υποψηφίου ορίζεται και η ημερομηνία εξέτασης.

Οι εξετάσεις διαρκούν 3 μέρες. Την πρώτη μέρα γίνονται οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, τη δεύτερη οι υγειονομικές εξετάσεις και την τρίτη τα αθλήματα.

Το πρόγραμμα


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας