Δημοσιεύτηκε Προεδρικό Διάταγμα με προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το νέο άθλημα που αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα:

"Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50 ́ ́(μία προσπάθεια)."

Αναμένεται και η έκδοση της προκήρυξης εισαγωγής στην Πυροσβεστική.

Το Προεδρικό Διάταγμα


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας