Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκαν οι προθεσμίες για τον ορισμό πεδίου, συντελεστή ΕΒΕ και συντελεστών βαρύτητας για το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο, που θα δεχθεί φοιτητές για πρώτη φορά με τις Πανελλαδικές του 2024. Η απόφαση αναφέρει:

Για το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) που ιδρύθηκε με το άρθρο 128 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), τον ορισμό ειδικών προθεσμιών για τον καθορισμό:

α) Της κατάταξης του τμήματος στα επιστημονικά πεδία, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, έως δέκα (10) Απριλίου 2024,

β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος, με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, έως δεκαπέντε (15) Απριλίου 2024, και

γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 και εφεξής, έως δεκαπέντε (15) Απριλίου 2024.

Η απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας