Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γενικής παιδείας:

Άλγεβρα
Γεωμετρία

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Θετικών σπουδών:

Μαθηματικά