Στήριξη προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών
Ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Διαφορικές Εξισώσεις-Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις-Μιγαδική Ανάλυση-Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστική-Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ & ΙΙΙ-Διαφορική Γεωμετρία-Γραμμική Άλγεβρα Ι & ΙΙ-Πραγματική Ανάλυση-Βασική Άλγεβρα-Επιχειρησιακή Έρευνα-Θεωρία Συνόλων-Μαθηματική Λογική (Προτασιακός & Κατηγορηματικός Λογισμός)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Pascal / C / C++ / Python / Java / Τεχνητή Νοημοσύνη / Μηχανική Μάθηση /Επιχειρηματική Ευφυΐα