Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Θετικών σπουδών:
Μαθηματικά

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΑΛ
Μαθηματικά
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Ψηφιακά Συστήματα
ΑΟΘ