ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Μαθηματικά

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γενικής παιδείας

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γενικής παιδείας:

Άλγεβρα
Γεωμετρία

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Θετικών σπουδών:

Μαθηματικά

Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Θετικών σπουδών:

Μαθηματικά

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής:

Μαθηματικά
ΑΕΠΠ
ΑΟΘ

ΕΠΑΛ

Μαθηματικά
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δίκτυα Υπολογιστών
Ψηφιακά Συστήματα
ΑΟΘ
Πανεπιστημιακά μαθήματα

Στήριξη προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών
Ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Διαφορικές Εξισώσεις-Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις-Μιγαδική Ανάλυση-Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστική-Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ & ΙΙΙ-Διαφορική Γεωμετρία-Γραμμική Άλγεβρα Ι & ΙΙ-Πραγματική Ανάλυση-Βασική Άλγεβρα-Επιχειρησιακή Έρευνα-Θεωρία Συνόλων-Μαθηματική Λογική (Προτασιακός & Κατηγορηματικός Λογισμός)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Pascal
C
C++
Python
Java