Λύκεια: Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α και Β τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.

Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022.

Η εγκύκλιος για το Γενικό Λύκειο

Γυμνάσια: οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως τη 15η Ιουνίου.

Η εγκύκλιος για τα Γυμνάσια


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας