Καμία αλλαγή δεν θα γίνει στο Μηχανογραφικό του 2022 ως προς τις συγχωνεύσεις τμημάτων, που είχαν αναγγελθεί ως συνέπεια της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν στείλει τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας· έχουν προθεσμία να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31/3, μετά από διαδοχικές παρατάσεις.

Είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή από φέτος. Συνεπώς το Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 αναμένεται να έχει μόνο τις εξής αλλαγές.

1. Τέσσερα νέα τμήματα στη Σχολή Ικάρων θα υπάρχουν στο νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022:
α. Μετεωρολόγων (ΜΤ) που εντάσσεται στο 2ο Πεδίο.

β. Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ) στο 2ο και το 4ο Πεδίο.

γ. Διοικητικών (Δ) στο 4ο Πεδίο.

δ. Εφοδιαστών (Ε) 4ο Πεδίο.

2. Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα περιλαμβάνουν μόνο δύο τμήματα: Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας και Ηρακλείου Κρήτης

3. Ένταξη τμημάτων και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
α. Το τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Θα ανήκει, δηλαδή, σε δύο πεδία: το 2ο και το 4ο.

β. Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Θα ανήκει, δηλαδή, σε δύο πεδία: το 2ο και το 4ο.

γ. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Θα ανήκει, δηλαδή, σε δύο πεδία: το 2ο και το 4ο.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον, γνωρίζοντας όλα τα τμήματα του Μηχανογραφικού, να κάνουν τις επιλογές τους.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας